Tag: Máy khử trùng Panasonic F-PMF35A

Máy khử trùng Panasonic F-PMF35A

- Tinh lọc với công nghệ Nanoe (Nano + Electric=Nanoe) Hạt nanoe do thiết bị Nanoe phóng thích, giúp tăng cường hiệu quả khử khuẩn và khủ mùi) - Hút khí 3 hướng (3D) - Bộ lọc khí hỗn hợp - Bộ lọc mùi công nghệ Super Nanoe - Chế độ hoạt động mạnh (Turbo) - Chế độ hoạt động ...