Tag: kinh tế

Thương lái Trung Quốc ép giá hoa quả đặc sản

Ông Lê Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Tân (Long Khánh, Đồng Nai) - cho biết: Hầu hết sầu riêng trong vùng đều tập trung về các đầu mối thu mua lớn xuất qua Trung Quốc nên khi thương lái Trung Quốc ngừng thu mua thì giá sầu riêng giảm mạnh. “Neo” quả ...