Máy khử trùng Panasonic F-PXF35A

– Tinh lọc với công nghệ Nanoe (Nano + Electric=Nanoe) Hạt nanoe do thiết bị Nanoe phóng thích, giúp tăng cường hiệu quả khử khuẩn và khủ mùi)

– Hút khí 3 hướng (3D)

– Bộ lọc khí hỗn hợp

– Bộ lọc mùi công nghệ Super Nanoe

– Cảm biến bụi

– Màn hình báo mức độ ô nhiễm

– Bộ đếm thời gian hoạt động của bộ lọc

– Chế độ vận hành tự động (Auto)

– Chế độ hoạt động mạnh (Turbo)

– Chế độ hoạt động Sleep mode

– Hiệu quả hoạt động: phòng 26m2

may-khu-trung-panasonic-f-pxf35a